Categorieën
Training en Opvoeding

De 3 succesfactoren voor succesvolle communicatie

Er zijn drie belangrijke succesfactoren bij het communiceren met uw hond. Dit zijn timing, consistentie en motivatie. Deze drie factoren helpen om begrip te creëren tussen u en uw hond.

Timing

Timing houdt voor uw hond in dat hij een straf of beloning kan toewijzen aan een bepaalde actie of gedrag. Bij de hond mag er tussen actie en reactie ongeveer 2 tot 4 seconden zitten. Dit is echter uit te rekken naar 7 tot 9 seconden of zelfs 12-14 seconden door gebruik te maken van overbruggende technieken.

Een overbruggende techniek koppelt een actie met een reactie, ook al komt deze een paar seconden later. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat u uw hond wilt leren ‘blijven’. U laat hem zitten en loopt een kleine 20 meter verder. Zodra u weg wilt lopen staat uw hond op, klaar om achter u aan te lopen. Omdat u zojuist het ‘blijf’ commando heeft gegeven en de hond zich daar niet aan houdt zult u kracht achter dit commando moeten zetten. Maar wat gebeurt er als u gewoon terugloopt naar uw hond? Het overbruggen van 20 meter zal langer duren dan 2 tot 4 seconden. In de tussentijd zal de hond bijvoorbeeld kijken naar een toevallig passerend vliegtuig. Zo kan uw correctie volgens u opgevat worden voor het niet ‘blijven’ op commando, maar de hond zal dit begrijpen als een correctie voor het kijken naar het vliegtuig. De volgende keer dat u weer wegloopt, zal de hond weer achter u aankomen. Het is dus niet zozeer dat de hond hier dom reageert maar meer zijn eigenaar. De eigenaar heeft er niet aan gedacht om de hond de correctie te laten associëren met het ongewenste gedrag binnen de aandachtspanne van de hond. De aanvankelijk korte aandachtspanne van 2 tot 4 seconden moet dus verlengd worden. Hier komen de overbruggingstechnieken bij kijken.

Neem hetzelfde scenario in gedachten waar u weer uw hond het ‘Blijf!’ commando geeft alvorens 20 meter weg te lopen. Stel dat uw hond opstaat juist als u 20 meter verderop staat. U reageert door onmiddellijk ‘Nee!’ te roepen, wat duidelijk aangeeft aan uw hond dat het opstaan ongewenst gedrag is. Terwijl u zich terug begeeft naar de hond blijft u ‘Nee!’ herhalen totdat u bij hem bent. Eenmaal teruggekomen geeft u hem weer het ‘Blijf!’ commando.

Wat er hier gebeurt, is dat de hond de correctie direct associeert met de ondernomen actie en door het herhaaldelijk aanhoren van ‘Nee!’ krijgt hij niet de gelegenheid afgeleid te raken van andere dingen.

Een ander voorbeeld. Stel dat u een nieuwe hond in huis heeft genomen die nog niet volkomen huiselijk is. U maakt de ongelukkige fout door hem onbeheerd alleen thuis te laten tijdens een etentje in het restaurant. Zodra u de deur achter u dicht trekt begeeft de hond zich naar de prullenbak en gooit hij al het vuil door de hele keuken. Naderhand valt hij rustig in slaap in zijn mand.

Twee uur later komt u terug van een welverdiend etentje en ontdekt u dat uw nieuwe aanwinst zich niet heeft gedragen zoals u zou willen. U rent verhit door het huis en schreeuwt tegen de hond: ‘Wat heb je nou gedaan!’. Dit zal echter geen wenselijk resultaat opleveren. Uw hond zal het geschreeuw (een negatieve reactie) associëren met het slapen in zijn mand en niet met het omgooien van de vuilnisbak waar u hem eigenlijk voor wilt straffen. Dit is duidelijk een geval van slechte timing wat voor ons inhoudt ‘het de hond laten associëren van de reactie met de actie’.

Nu zult u zich waarschijnlijk afvragen hoe u dit ongewenste gedrag van uw hond kunt voorkomen. U moet ervoor zorgen dat uw hond een motiverende correctie krijgt zodra hij aan de vuilnisbak komt. Dit kunt u op een aantal manieren bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan het verstoppen van een smakelijk stukje kip in de afvalbak. Loop daarna naar de andere kant van de kamer maar verlies de hond niet uit het oog. Zodra hij de vuilnisbak wil omgooien om bij het smakelijke stukje kip te komen, roept u hard ‘Nee!’ en rent u naar hem toe om hem een correctie te geven. U kunt hem een correctie geven door aan felle ruk aan zijn halsband te geven mocht hij deze in het huis dragen.

Consistentie

De tweede belangrijke succesfactor bij het modificeren van het gedrag van uw hond is consistentie. Consistentie houdt in dat uw hond bij elke actie dezelfde reactie kan verwachten. Als de hond in uw vuilnisbak neusde en u corrigeerde hem voor dat gedrag zal hij denken: ‘Okay, dat mag ik niet’. Maar misschien is dit niet genoeg voor uw hond en zal hij denken: ‘Ik kan het allicht nog een keer proberen, misschien was het baasje wispelturig en was het slechts eenmalig’. De hond zal het nogmaals proberen waarop u weer een correctie moet geven. Misschien zal hij het zelfs wel een derde keer proberen maar verzeker uzelf ervan dat u hem weer corrigeert. Uiteindelijk zal hij begrijpen dat zijn gedrag van het neuzen in het vuil, weinig positiefs uit zal halen. Hij zal denken: ‘Elke keer als ik mijn neus in de vuilnisbak stop gebeurt er iets negatiefs. Ik ga dit niet meer doen!’. Omdat u consistent bent geweest duurde het niet lang voordat de hond doorhad dat het rondneuzen in vuilnis ongewenst gedrag is.

Laten we nu kijken wat er zou gebeuren als u niet consistent zou zijn. Stel dat de hond weer in de vuilnisbak heeft gezeten en dat hij daar een correctie voor heeft gehad. De tweede keer kreeg hij deze ook. Echter, de derde keer kreeg hij geen correctie en vond hij een lekker stuk malse kip. De hond zal nu denken: ‘Dit is geweldig, er is lekkers te halen uit deze vuilnisbak’ en zal niet schromen nogmaals in het vuilnis rond te neuzen. Zelfs al zouden we de volgende keren dat de hond in het vuilnis neust corrigeren, dan nog zou het lastig zijn om de hond te doen realiseren dat het graven in het vuilnis niet beloond wordt. Dit kan zelfs tot 8 pogingen duren alvorens de hond door gaat krijgen dat het neuzen in het vuilnis niets positiefs oplevert. Omdat we inconsistent waren in onze reacties zijn we vele malen langer bezig met het corrigeren van de hond. Als we consistent waren geweest was dit geen probleem geweest.

Timing en consistentie zijn twee heel belangrijke factoren bij het trainen van uw hond. Maar met alleen deze twee basisregels zal het twee tot drie jaar gaan duren alvorens uw hond totaal getraind is. Tenzij u gebruik maakt van nog een derde basisregel: motivatie.

Motivatie

Motivatie houdt in dat de hond snapt dat wat u ook doet, het een betekenis heeft. Dit kan zowel in de vorm van beloningen als correcties. Laten we dit onderwerp bekijken aan de hand van een voorbeeld.

Stelt u zich eens voor dat uw hond kan autorijden en hij te hard rijdt in zijn sportauto over de A1 richting Amsterdam. U, dat wil zeggen, de trainer, bent de politieagent die hem staande moet houden. U zult hem waarschuwend corrigeren als hij de snelheidslimiet overschrijdt.

Het probleem in dit scenario is dat deze correctie niet motiveert. In andere woorden; het heeft geen betekenis voor de hond. Als dit fenomeen zich 100 tot 200 keer blijft herhalen zult ook u geen politieagent meer willen zijn omdat u simpelweg geen resultaat ziet.

Eigenlijk is er niets mis met de techniek. Het enige probleem hier is dat de correctie niet motiveert. We kunnen bijvoorbeeld meer betekenis geven aan de correctie door deze een bekeuring van €200,- te maken. Dan is de correctie opeens verandert in iets wat (de-)motiveert. U hoeft nu nog maar 3 of 4 bekeuringen uit te delen voordat uw hond besluit dat te hard rijden niet loont. Het kan zijn dat uw hond het temperament heeft van een 21 jarige straatracer. In dit geval zult u misschien bekeuringen moeten uitschrijven van €2000,- of misschien zelfs €20.000 euro. Het kan echter ook zo zijn dat uw hond meer zo is als uw grootmoeder met een zacht temperament. Deze hond zal alleen een strenge blik nodig hebben om te beseffen dat hij fout zat.

Motivatie is dus per hond verschillend en het is de taak aan zijn baasje om uit te vinden welk temperament de hond heeft. Natuurlijk is het verkrijgen van een beloning ook motiverend; het gaat erom dat de hond goed reageert op de motiverende werking. Neem altijd positieve beloning als uitgangspunt; de hond zal u dan respecteren en van u houden – in het uitzonderlijke geval dat hij bij u uit de gratie valt, zal hij een corrigerende blik direct aanvoelen en zal hij zijn best doen om weer uw goedkeuring te winnen.

Samengevat zijn er 3 succesfactoren bij het communiceren met de hond. Enerzijds moeten we rekening houden met timing; de hond kan de straf of beloning toewijzen aan een bepaalde actie of gedrag. Anderzijds moet er rekening worden gehouden met consistentie; de hond krijgt dezelfde reactie bij elke actie die hij onderneemt. Afsluitend moeten we rekening houden met motivatie; hetgeen u onderneemt moet betekenis hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *